Ordenances Fiscals 2022


Edicte d'aprovació definitiva de l'establiment i modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Núm. BOP 245 - 24 de desembre de 2021
Núm. edicte 10732
Butlletí Oficial de la Província de Girona

 

 

Ordenança fiscal núm. 1:

Ordenança reguladora de l'impost sobre béns immobles.

 

Ordenança fiscal núm. 2:

Ordenança reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecánica.

 

Ordenança fiscal núm. 3:

Ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

 

Ordenança fiscal núm. 4:

Ordenança reguladora de la taxa per recollida i tractament d'escombraries.

 

Ordenança fiscal núm. 5:

Ordenança reguladora de la taxa per aprofitaments especials a favor d'empreses explotadores de subministraments que afectin la generalitat del veïnat.

 

Ordenança fiscal núm. 6:

Ordenança reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques.

 

Ordenança fiscal núm. 7:

Ordenança reguladora de la taxa per a la utilització de les instal.lacions municipals.

 

Ordenança fiscal núm. 8:

Ordenança reguladora dels preus públics.

 

Ordenança fiscal núm. 9:

Ordenança reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua.

 

Ordenança fiscal núm. 10:

Ordenança reguladora de les taxes per la tramitació de l'autorització ambiental, la llicència ambiental, la llicència municipal d'obertura d'establiments i la comunicación prèvia.

 

Ordenança fiscal núm. 11:

Ordenança reguladora de l'impost municipal sobre despeses sumptuàries.

 

Ordenança fiscal núm. 12: (Modificada el 02/09/2022)

Ordenança reguladora de la prestació del servei municipal de la Llar d'Infants.

 

Ordenança fiscal núm. 13:

Ordenança reguladora de la taxa per a la tramitació de les inspeccions administratives en materia de salut pública als establiments oberts al públic.

 

Ordenança fiscal núm. 14:

Ordenança reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

 

Ordenança fiscal núm. 15:

Ordenança reguladora de la taxa per servei cementiri i per manteniment de les instal.lacions.

 

Ordenança fiscal núm. 16:

Ordenança reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.

 

Ordenança fiscal núm. 18:

Ordenança reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

 

Altres ordenances i reglaments
 

 

Ordenança reguladora de l'administració electrònica a l'Ajuntament de la Vall de Bianya.
 

    Ordenança reguladora del soroll i les vibracions del municipi de la Vall de Bianya.
 
    Ordenança reguladora del control i tinença d'animals domèstics.
 
 

Reglament de règim intern de la Llar d'Infants municipal de la Canya (Valll de Bianya).

    Reglament d'utilització del Centre Cívic social de la Vall de Bianya.
 
    Reglament regulador de les activitats sotmeses a llicència municipal d'obertura d'establiments i a règim de comunicació.
 
    Reglament dels cementiris de la Vall de Bianya.
 

Reglament regulador de la prestació del servei de subministrament d'aigua potable del municipi de la Vall de Bianya

 

Normativa
 

 

Codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals

 

Anys anteriors

Fes clic aquí per consultar les ordenances fiscals dels diferents anys de l’Ajuntament de La Vall de Bianya.

Fes clic aquí per consultar les ordenances reguladores i reglaments dels diferents anys de l’Ajuntament de La Vall de Bianya.

Disponibilitat de la documentació

 

 

Les ordenances fiscals están disponibles en format PDF per garantir que cap internauta les pugui modificar. Per visualitzar-les es necesita el programa Acrobat Reader.

Per consultar les ordenances més antigues, en paper o en format electrònic, us podeu dirigir a l'Ajuntament de la Vall de Bianya.

 

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.

Accepto